Menu
Zážitkové potápanie

Zážitkové potápanie

Discovery scuba - potápanie v bazéne

Discovery scuba je krátky necertifikovaný program pre všetkých, ktorí majú o potápanie záujem, ale nie sú si istý, či si trúfnu ponoriť sa pod vodu. Inštruktor jednoduchým a prístupným spôsobom priblíži záujemcovi dýchanie pod vodou a oboznámi ho zo základným potápačským výstrojom. V krátkej teoretickej inštruktáži ho poučí o základných zásadách platných pri potápaní a potom ruka v ruke vyskúšajú plytké zanorenie pod hladinu. 

Svoje prvé nádychy pod vodou tak môžete absolvovať v kontrolovanom prostredí bazéna. Takéto podmienky sú nielen bezpečné, ale teplota vody, viditeľnosť a možnosť vizuálnej orientácie zaručujú veľmi pozitívny celkový zážitok z ponoru. Získate niektoré základné zručnosti, potrebné na bezpečný pohyb vo vodnom prostredí.

Nie je vylúčené, že Vás potápanie zaujme natoľko, že zatúžite pokračovať v ďalšom výcviku a v objavovaní jeho tajomstiev. V takom prípade Vám ponúkame prirodzené pokračovanie vo výcviku a samozrejme výhodnejšiu cenu kompletného kurzu potápania s prístrojom — “Open Water Diver”.

Dýcha­nie pod hla­di­nou je pre kaž­dého nová­čika obrov­ský zážitok !

Pod­mienky účasti:

  • vek 10 — 90 rokov
  • pla­vecká spôsobilosť
  • vyhlá­se­nie o zdra­vot­nom stave
  • u nepl­no­le­tých súhlas zákon­ného zástupcu

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest