Menu

Nadchádzajúce udalosti


Špeciálny kurz
22
2
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
01
3
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
15
3
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
29
3
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
04
4
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
24
4
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina
25
5
2023
Špeciálny kurz

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Miesto konania:: Žilina