Menu
OFF road

OFF road

V roku 2014 sme pre Vás rozšírili ponuku vozidiel pre Vaše firemné akcie alebo pre skupiny ľudí ktorý chcú vyskúšať adrenalín v podobe OFF ROADU.

Z našej ponuky si môžete vybrať

 • Pre­ná­jom Off Roadov pre Vaše firemné akcie
 • Kon­dičné jazdy OFF ROAD
 • Rekre­ačné jazdy OFF ROAD
 • Škola jazdy OFF ROAD
 • Expe­dí­cie OFF ROAD
 • Škola rie­še­nia extrém­nych OFFROAD situ­ácií (vypros­ťo­va­nie vozidla, extrémne pre­jazdy vo veľ­kých nák­lo­noch, bro­de­nie atď.)

NISSAN PATROL GR

 • Vodič: Vladimír
 • Rok Výroby : 1992
 • Objem motora: 4167cm3
 • Kód motora : TB42E
 • Pre­vo­dovka : Auto­ma­tická 4st.
 • Výkon motora: 121kw (166k)
 • Pod­vo­zok :
  Struny a tlmiče  IRONMAN 2”
 • Poly­ure­ta­nové silen­bloky ulo­že­nia pred­nej nápravy
 • Body lift: 2”
 • Sys­tém double batteries
 • Čelný ochranný rám
 • Prí­davné svetlomety
 • Navi­jak : SUPERWINCH 12,5SR TALON  (5700KG)
 • Kolesa : INSA TURBO SPECIAL TRACK  285/75 R16  T3
 • Uzá­vierky : Zadná náprava

SUZUKI SAMURAI

 • Vodič: Rudo
 • Rok Výroby : 1992
 • Objem motora: 1267cm³
 • Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.
 • Výkon motora: 51kw
 • Pod­vo­zok: Struny a Tlmiče IRON MAN
 • Pev­nostný náraz­ník predný
 • Expe­dičná záhradka
 • Hupačky pre lep­šie kríženie
 • Pev­nostne nášľapy
 • Reťaze
 • Ochranný kryt prevodovky
 • Zvý­šené sanie
 • CB vysie­lačka TTI 550
 • Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)
 • Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)
 • Prí­davné svet­lo­mety HELLA
 • Navi­jak: XDYNA 9000lb (4100kg)
 • Kolesa: Fedima sirocco 31x10,5x15
 • Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

SUZUKI SAMURAI

 • Vodič: Ľubo
 • Rok Výroby : 1992
 • Objem motora: 1267cm³
 • Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.
 • Výkon motora: 51kw
 • Pod­vo­zok : Struny a Tlmiče OME 5“
 • Pev­nostný náraz­ník predný ARB
 • Expe­dičná záhradka
 • Hupačky pre lep­šie kríženie
 • Pev­nostne nášľapy
 • Zosi­lené kardany
 • Ochranný kryt pre­vo­dovky ASFIR
 • Zvý­šené sanie
 • CB vysie­lačka TTI 770
 • Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)
 • Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)
 • Navi­jak : COMEUP 9000lb (4100kg)
 • Kolesa : Sil­vers­tone MT 117 extreme 31x10,5x15
 • Fedima sirocco 31x10,5x15
 • Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

SUZUKI SAMURAI Tria­lovy špácial, zúčast­nuje sa na MS V TRIALE, 3.MIESTO Mote­šice 2012

 • Vodič: Ľubo
 • Rok Výroby : 1996
 • Objem motora: 1267cm³
 • Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.
 • Výkon motora: 51kw
 • Špor­tové sedačky
 • Štvor­bo­dové pásy
 • Prilba
 • Ochranná klietka
 • Pod­vo­zok : Struny a Tlmiče OME 5“
 • Pev­nostný náraz­ník predný
 • Pev­nostný náraz­ník zadny
 • Húpačky pre lep­šie kríženie
 • Pev­nostné nášľapy
 • Zosi­lené kardany
 • Ochranný kryt pre­vo­dovky ASFIR
 • Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)
 • Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)
 • Kolesa : Sil­vers­tone MT 117 extreme 31x10,5x15
 • Fedima sirocco 31x10,5x15
 • Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

Mit­su­bishi Pajero II. GLX2

 • Vodič: Vladislav
 • Rok Výroby : 1997
 • Objem motora: 2447cm³
 • Pre­vo­dovka : Manu­álna
 • Výkon motora: 73kw
 • Zvý­šený pod­vo­zok
 • Sys­tém double bat­te­ries
 • Prí­davné svet­lo­mety
 • Navi­jak predný : Xwinch 12000lb (5440KG)
 • Navi­ják zadny : Xwinch 12000lb (5440KG)
 • Kolesá : pneu Vra­nik 31x10,5 R15 T3
 • Uzá­vierky : Zadná náprava, uzá­vierka medzi­náp­ra­vo­vého diferenciálu
 • CB Vysie­lacka
 • Zvý­šené sanie

Facebook Twitter Google+ Pinterest