Menu
Aktívny strelec

Aktívny strelec

V Európe po II. svetovej vojne zavládol konečne mier. Spoločnosť sa rozvíjala a budovala bezpečne prostredie pre život. Ale v 21. storočí sa niečo zmenilo. Doba nabrala na obrátkach, došlo k rýchlemu technickému rozvoju a globálnym zmenám. Na okraji týchto skutočnosti, sa ale objavil jeden negatívny jav. A tým je, výskyt cielených útokov na civilne obyvateľstvo a nielen v Európe. Hovoríme o útočníkoch, ktorých experti v oblasti bezpečnosti nazývajú "Active shooter" v preklade povedané "Aktívny strelec". Aktívny strelec vykonáva útoky na verejnosti. Aktívny strelec neberie rukojemníkov a nevyjednáva

Na začiatok je potrebné si položiť pár otázok:
Kurz je určený pre členov ozb­ro­je­ných zlo­žiek armády, Polí­cie, mes­tkej polí­cie, záchra­ná­rov RZP, hasi­čov, ale aj pre civilné osoby a zamest­nan­cov  kon­trak­tor­ských firiem pôso­bia­cich v pro­stredí domá­ceho a zahra­nič­ného krí­zo­vého managementu.  

Obsah kurzu

 • Čo presne znamená situácia „Aktívny strelec“?
 • Čo by som v tomto prípade urobil?
 • Ako by som reagoval?
 • Som schopný ochrániť seba, svoju rodinu a najbližších?
 • Aká je pravdepodobnosť, že sa dostanem do podobnej situácie?
 • Čo urobím ako prvé?
 • Nemám pri sebe zbraň, dokážem sa ubrániť? 

Čo Vám ponúkame v rámci kurzu Aktívny strelec? 

Náš kurz je rozdelený na dve časti: telocvičňa a strelnica

Dlžka kurzu Telocvičňa : 3 hodiny 

Dlžka kurzu Strelnica : 4 hodiny 

 • vysvetlíme ako brutálne prebieha útok "Aktívneho strelca"
 • čím je charakteristický tento útok
 • postup riešenia danej situácie
 • naučiť sa techniky na simulovaných útokoch
 • prejdeme si taktiku obrany
 • akú zbraň môžem použiť
 • mám strelnú zbraň a zbrojný preukaz skupiny A, ako a kedy ju použijem

Sú tisíce odborníkov ktorý Vás zaručenie pripravia na túto situáciu, ale iba 1% sú naozaj ľudia čo to dokážu. Nie iba informovať, ale aj vedieť aplikovať. Kurz sa uskutoční pod vedením inštruktora: Ing. Ľubomír Kadnár. Má 25 ročne skúsenosti v oblasti bezpečnosti, výkonu pod tlakom, praktické skúsenosti s vedením taktických tímov, obrannej streľby pod tlakom a reálnej sebaobrany. Je tiež inštruktorom systému Krav Maga. Je absolventom kurzov vedených pod dohľadom inštruktorov a špecialistov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti, VIP ochrany a boja proti terorizmu na Slovensku a v zahraničí. Špecializuje sa na výkon človeka v stresových situáciách, na správne vyhodnotenie danej situácie a praktickú aplikáciu v reálnom živote.

 

 
Facebook Twitter Google+ Pinterest