Menu
Vrhanie nožov a sekier

Vrhanie nožov a sekier

Vrhací nôž a sekera, je veľmi stará a účinná zbraň, ktorá sa vyví­jala his­tó­riou až do dneš­nej  doby. Nie je až tak tažké sa naučiť hádzať s vrha­cími nožmi tak, aby sa vždy zabo­dol hro­tom do terča. V prie­behu hodiny pri správ­nej vzdia­le­nosti a trpez­li­vosti je možné  aby sa nám nože a sekery správne zabodávali. Je to prí­jemná nená­ročná akti­vita, ktorú môžete vyko­ná­vať skoro kdekoľvek.

Facebook Twitter Google+ Pinterest