Menu
Lety vrtulníkom

Lety vrtulníkom

Užite si  krásny pohľad na svet z modrej oblohy! 

Ako exce­lentný dopl­nok pre Vašu firemnú akciu môžete využiť našu exklu­zívnu ponuku a vychut­nať si nád­herné sce­né­rie prí­rody pozo­ro­vané z vrtuľ­níka. Jedna z mož­ností ktorú ponú­kame je pri­le­tieť priamo na firemnú akciu alebo ju využiť a zapo­jiť do mili­tary prog­ramu a vyskú­šať si ako chutí výsa­dok špeciál­nych jed­no­tiek priamo v boji.

Vrtuľ­ník môžete využiť ako: vyhliadkové lety vhodné na firemné akcie, pre biz­nis par­tne­rov alebo adre­na­lí­nový darček.

Facebook Twitter Google+ Pinterest