Menu
Pi 03 Pištoľ Level 3 Štandartné polohy, barikádová streľba

Pi 03 Pištoľ Level 3 Štandartné polohy, barikádová streľba

Základné informácie

O kurze

Cieľom kurzu je rozvinúť schopnosti a zručnosti potrebné na zvládnutie konfliktných situácií za pomoci barikád. Metodické cvičenia uvedú absolventa do problematiky a techniky streľby v štandardných pozíciách, ktoré vznikajú práve v daných situáciách barikádovej streľby. Jednotlivé cvičenia vás naučia ako pristupovať a používať barikády, myslieť a správne sa rozhodovať v konkrétnej situácii, čo je základ úspešnej streľby. Na vyšší level obrannej streľby vám pomôžu vystúpiť praxou overení a skúsení inštruktori, vďaka individuálnemu prístupu ku každému absolventovi zvlášť.

Obsah kurzu

 • Safety drill, Check mag – chceck gun
 • Test strelca, úvodné rozstrieľanie
 • Mierená streľba
 • Streľba silná - slabá ruka
 • Pudová streľba
 • Špecifiká streľby za použitia bariér a krytov
 • Riešenie závad
 • Záverečný test strelca, parkúr
 • Po absolvovaní kurzu obdrží účastník certifikát

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Povinná ochrana zraku ( s balistickou ochranou ) a sluchu
 • Zbraň, zásobníky minimálne 2ks
 • Púzdro na pištoľ a zásobníky
 • Strelivo 200ks
 • Poznámkový blok a písacie potreby ( odporúčame )
 • Balistická vesta, balistická prilba ( možnosť voľby, nepovinné )

Osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za násilný trestný čin alebo sú trestne stíhané orgánmi činným v trestnom konaní tak ako aj členovia extrémistických organizácií nebudú na naše kurzy pripustené.

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku 

Facebook Twitter Google+ Pinterest