Menu
P4 Prvý výstrel Indi­vi­du­álny kurz pre záu­jem­cov bez zbroj­ného pre­ukazu, pištol

P4 Prvý výstrel Indi­vi­du­álny kurz pre záu­jem­cov bez zbroj­ného pre­ukazu, pištol

Základné informácie

Miesto: Žilina 
Dĺžka kurzu: 3 - 4hod.
Počet inštruk­to­rov:
Počet osôb: min: 1 max: 3
Cena kurzu: 95€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Pre koho je prvý výstrel určený?:

 • Pre kaž­dého kto nevlastní zbrojný pre­ukaz a zbraň
 • Baví Vás streľba ale nemáte si kde zastrieľať
 • Roz­ho­du­jete či má význam si robiť zbrojný pre­ukaz ale nemáte si kde vyskú­šať bez­pečnú streľbu pod dohľa­dom skú­se­ného inštruktora
 • Mož­nosť zakú­pe­nia kurzu ako dar­ček pre blízku osobu 

Pokiaľ ste aspoň na jednu mož­nosť odpo­ve­dali kladne tak je to správna voľba pre Vás.

Obsah kurzu:

 • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbraňou
 • Konštrukcia zbrane
 • Teória mie­re­nej streľby, dýcha­nie, zrov­na­nie mie­ri­diel, spúštanie
 • Vhodné umiest­ne­nie zbrane a zásob­ní­kov z hľa­diska obran­nej streľby, vhodné typy púz­dier a zbraní
 • Základné postoje na obrannú streľbu
 • Pre­sun zbrane z poho­to­vost­nej polohy do stre­lec­kej polohy (naho­de­nie na terč)
 • Tase­nie z púzdra
 • Mierená streľba

V cene kurzu je zahr­nuté:

 • 50ks stre­liva
 • Strel­nica
 • Inštruk­tor
 • Certifikát

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko