Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon27. September 2016 at 9:40

Používateľ ARMY SHOP PANTERS pridal nové fotky (3).

Na predajni pekný kúsok GANZO, cena: 30€.

Facebook Picture
Fotky z príspevku používateľa ARMY SHOP PANTERS

ARMY SHOP PANTERS Tak už predaný.

27. September 2016 at 14:52

ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon26. September 2016 at 14:45

Používateľ ARMY SHOP PANTERS pridal nové fotky (4).

Darkedge na zakazku vyrobený nôž od Pavla Jarabicu, reverzné ostrie. Pôvodna cena 150€, teraz 100€.

Facebook Picture
Fotky z príspevku používateľa ARMY SHOP PANTERS
ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon26. September 2016 at 14:40

Bojový nôž Smith&Wesson používaný SFG ako záložný nôž. Kupovaný v USA. Cena: 75€.

Facebook Picture
Fotky na časovej osi
ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon26. September 2016 at 14:29

Používateľ ARMY SHOP PANTERS pridal nové fotky (4).

Nôž SPARTAN kupovaný Fort Bragg nový stál 120USD. Cena: 65€

Facebook Picture
Fotky z príspevku používateľa ARMY SHOP PANTERS
ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon26. September 2016 at 13:46

Používateľ ARMY SHOP PANTERS pridal nové fotky (2).

Krásny štíhly otvárak. Super hladký chod.Kupovaný v USA. Cena:35€

Facebook Picture
Fotky z príspevku používateľa ARMY SHOP PANTERS
ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon26. September 2016 at 13:35

Používateľ ARMY SHOP PANTERS pridal nové fotky (2).

Takéto krásky práve prišli. Jedná sa o predaj od člena jednotky pre špeciálne operácie. Bojové nože sú predávané ako set v nylon púzdre. Nože kupované v USA v Quanticu Marines shop. Cena: 45€.

Facebook Picture
Fotky z príspevku používateľa ARMY SHOP PANTERS

ARMY SHOP PANTERS Rezervované

27. September 2016 at 5:26

ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon23. September 2016 at 14:10

Dnes sme skladali IFAK :) Čo vy na to? ;)
Obsah:
-2x HyFin chest seal na liečbu otvoreného pneumotoraxu
-2x CAT na zástavu masívneho končatinového krvácania
-1x QuikClot hemostatikum na zástavu masívneho krvácania z postrelenia alebo reznej rany
-1x NAR S-Rolled gauze
-1x izraelský obväz 4 palcový
-1x izotermická fólia
-1x dekompresná ihla na liečbu tenzného pneumotoraxu
-1x nasopharyngeal vzduchovod rusch s lubrikantom
-1x chirurgická páska
-1x TCCC karta
-1x Aegis AFAK vz.2007

Facebook Picture
Fotky na časovej osi

ARMY SHOP PANTERS Jan Macko nesviatkovali sme, ale boli sme testovať novinky na strelnici. Teraz sme skončili. Takže sa omlúvam za nedostupnosť v obchode.

23. September 2016 at 18:41

ARMY SHOP PANTERS
22. September 2016 at 9:27

Dňa 22.9.2016 zatvorené z dôvodu PN.

ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon21. September 2016 at 7:24

Moje dnešné EDC...

Facebook Picture
Fotky na časovej osi
ARMY SHOP PANTERS
Facebook Icon20. September 2016 at 21:00

Dnešná hádanka znie: Uhádnite kamuflážny vzor na obrázku ;)

Facebook Picture
Fotky na časovej osi

ARMY SHOP PANTERS Malá nápoveda - jednalo sa o vedľajší projekt US DoD a momentálne ho nahradilo AOR :)

21. September 2016 at 18:56

P02 – Základný kurz použitia teleskopického obuška

P02 – Základný kurz pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obuška

Dátum a miesto: Žilina
Dĺžka kurzu:  4hod.
Počet osôb: mini­málne: 6 maxi­málne: 10
Počet inštruk­to­rov: 2
Cena kurzu: 45€
Infor­má­cie: gasparik@panters.sk , 00421 908 798 888

P02-1:
Obsah kurzu:

 • Krátka pred­náška násled­kov kona­nia pri pou­žití pros­tried­kov na obranu, okol­nosti vylu­ču­júce trestnú zod­po­ved­nosť a pro­ti­práv­nosť činu nutná obrana, krajná núdza
 • Prvá pomoc
 • Obo­zná­me­nie sa s obuš­kom, puzdrami (nosičmi), tech­nické údaje a porov­na­nie jed­not­li­vých typov vzhľa­dom k nose­niu a prak­tic­kému pou­ží­va­niu, ulo­že­nie nosiča-obuška, údržba
 • Výber obuška a nosiča
 • Tase­nie tele­skopu: spô­soby tase­nia, prak­tické pou­ži­tie v rôz­nych situáciách
 • Základné údery — zacho­va­nie si bez­peč­nej zóny, bez­pečný a sta­bilný postoj pri obrane
 • Spô­soby odvra­ca­nia útoku — jed­no­ručná a oboj­ručná obsluha teleskopu
 • Úderové plo­chy a ciele úderov
 • Vyslo­bo­de­nie sa z úchopu útočníka
 • Priame údery na hornú a spodnú časť tela
 • Kom­bi­ná­cia úderov, udr­ža­nie bez­peč­nej vzdia­le­nosti od útočníka
 • Tak­tické postupy a zásady pri napad­nutí jed­ným a via­ce­rými útočníkmi
 • Po absol­vo­vaní kurzu obdrží účast­ník certifikát.