Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

KAKTUS nafukovacia lezecká stena

 

Chcete pre kli­enta na Vašej firem­nej akcii niečo čo ešte neskúsil?

15m adre­na­línu a fyzic­kej námahy pre­verí Vašu šikov­nosť. Lezecká stena KAKTUS je vhodná na firemné akcie, kurzy a rôzne špor­tové podujatia.

Lezecká stena KAKTUS 15m.

 

Pod­mienky umiestnenia a montáže: 

·          vhodné pove­ter­nostné podmienky

·          stále napá­ja­nie 220V

·          umiest­ne­nie na rov­nom tráv­na­tom povrchu

·         Mini­málny roz­mer plo­chy 30x30m

 

Kapa­cita: 

·         2 až 4 osoby s istením

·         Vhodná pre deti od 10 rokov.

 

Roz­mery:
25 x 25 x 15m