Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

ARCHERY HUNTERS

archerytag-goteborg    combatarcherytag-5-1024x683 IMG_7959

Adre­na­lí­nová atrak­cia, pri kto­rej štvor­členné tímy bojujú proti sebe špeciálne upra­ve­nými lukmi a šípmi. Každý účast­ník má celot­vá­rovú ochrannú masku.                                                                          

Pra­vidlá: víťazné druž­stvo buď vyradí z boja zása­hom všet­kých pro­tiv­ní­kov alebo zasiahne všetky terče pro­tiv­níka.