Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

OFF ROAD

Pre rok 2014 sme pre Vás roz­ší­rili ponuku vozi­diel pre Vaše firemné akcie alebo pre sku­piny ľudí ktorý chcú vyskú­šať  adre­na­lín v podobe OFF ROADU.

 

Z našej ponuky si môžete vybrať:

•Pre­ná­jom Off Roadov pre Vaše firemné akcie

Kon­dičné jazdy OFF ROAD
•Rekre­ačné jazdy OFF ROAD

•Škola jazdy OFF ROAD

•Expe­dí­cie OFF ROAD

Škola rie­še­nia extrém­nych OFFROAD situ­ácií (vypros­ťo­va­nie vozidla, extrémne pre­jazdy vo veľ­kých nák­lo­noch, bro­de­nie atď.)

 

 

Ponuka vozi­diel:

VOZIDLO :

Meno vodiča : Vladimír

Značka vozidla: NISSAN PATROL GR

Rok Výroby : 1992

Objem motora: 4167cm³

Kód motora : TB42E

Pre­vo­dovka : Auto­ma­tická 4st.

Výkon motora: 121kw (166k)

 

Off Road výbava:

Pod­vo­zok : Struny a Tlmiče  IRONMAN 2″

Poly­ure­ta­nové silen­bloky ulo­že­nia pred­nej nápravy

Body lift: 2″

Sys­tém double batteries

Čelný ochranný rám

Prí­davné svetlomety

Navi­jak : SUPERWINCH 12,5SR TALON  (5700KG)

Kolesa : INSA TURBO SPECIAL TRACK  285/75 R16  T3

Uzá­vierky : Zadná náprava

 

 

 

VOZIDLO :

Meno vodiča: Rudo

Značka vozidla: SUZUKI SAMURAI

Rok Výroby : 1992

Objem motora: 1267cm³

Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.

Výkon motora: 51kw

 

 

Off Road výbava:

Pod­vo­zok :     Struny a Tlmiče  IRON MAN

Pev­nostný náraz­ník predný

Expe­dičná záhradka

Hupačky pre lep­šie kríženie

Pev­nostne nášľapy

Reťaze

Ochranný kryt prevodovky

Zvý­šené sanie

CB vysie­lačka TTI 550

Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)

Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)

Prí­davné svet­lo­mety HELLA

Navi­jak :         XDYNA 9000lb (4100kg)

Kolesa :           Fedima sirocco 31x10,5x15

Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

 

 

 

VOZIDLO :

Meno vodiča : Ľubo

Značka vozidla: SUZUKI SAMURAI

Rok Výroby : 1992

Objem motora: 1267cm³

Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.

Výkon motora:  51kw

 

Off Road výbava:

Pod­vo­zok : Struny a Tlmiče  OME 5“

Pev­nostný náraz­ník predný ARB

Expe­dičná záhradka

Hupačky pre lep­šie kríženie

Pev­nostne nášľapy

Zosi­lené kardany

Ochranný kryt pre­vo­dovky ASFIR

Zvý­šené sanie

CB vysie­lačka TTI 770

Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)

Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)

Navi­jak : COMEUP 9000lb (4100kg)

Kolesa : Sil­vers­tone MT 117 extreme 31x10,5x15

Fedima sirocco 31x10,5x15

Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

 

 

VOZIDLO :

Meno vodiča : Ľubo

Značka vozidla: SUZUKI SAMURAI      Tria­lovy špácial, zúčast­nuje sa na MS V TRIALE, 3.MIESTO Mote­šice 2012

Rok Výroby : 1996

Objem motora: 1267cm³

Pre­vo­dovka : Manu­álna 5st.

Výkon motora: 51kw

 

Off Road výbava:

Špor­tové sedačky

Štvor­bo­dové pásy

Prilba

Ochranná klietka

Pod­vo­zok : Struny a Tlmiče  OME 5“

Pev­nostný náraz­ník predný

Pev­nostný náraz­ník zadny

Húpačky pre lep­šie kríženie

Pev­nostné nášľapy

Zosi­lené kardany

Ochranný kryt pre­vo­dovky ASFIR

Zme­nené pre­vody v nápra­vách (5,125:1)

Prí­davná pre­vo­dovka (5,14:1)

Kolesa : Sil­vers­tone MT 117 extreme 31x10,5x15

Fedima sirocco 31x10,5x15

Roz­ši­ro­va­nie pod­ložky 2“

 

 

 

VOZIDLO :

Meno vodiča : Vladislav

Značka vozidla: Mit­su­bishi Pajero II.  GLX

Rok Výroby :1997

Objem motora: 2447cm³

Pre­vo­dovka :  Manual

Výkon motora:     73kw (100k)

 

Off Road výbava:

Zvý­šený pod­vo­zok
Sys­tém double  bat­te­ries
Prí­davné svet­lo­mety
Navi­jak predný : Xwinch 12000lb (5440KG)

Navi­ják zadny  : Xwinch 12000lb (5440KG)

Kolesá : pneu Vra­nik  31x10,5 R15  T3

Uzá­vierky : Zadná náprava,  uzá­vierka medzi­náp­ra­vo­vého diferenciálu

CB Vysie­lacka

Zvý­šené sanie